จิ๋วแต่แจ๋ว เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ Small is Beautiful
ชูเมกเกอร์ได้ชี้ให้เห็นว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีในระดับที่ใหญ่เกินไปทำลายภูมิปัญญา..
Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests
key pollinators honey bees, have been evolved for million years along with flowering plants. Asia is..
Every Calories Count
ONE
฿90XX ฿39
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแคลอรี่พร้อมกับภาพประกอบเมนูและแคลอรี่ของเมนูยอดฮิตในชีวิตประจำวัน..
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
มหาวิทยาลัยในบางประเทศเช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนภาษาพม่าในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา..
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทย..
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
หนังสือเรื่อง ''การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานกา..
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาป..
สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง
หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในด้านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย หรือผู้ใฝ่รู้อื่นๆ นอกจากจะเป็นพื้น..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ ..
ข้อคิดจากขุนเขา Success
"ข้อคิดจากขุนเขา: Success" ได้รวบรวมข้อคิดจากขุนเขา ด้านความสำเร็จ (Success) ซึ่งคุณจะไม่สามารถหาไ..
Transforming Societies in Myanmar
The Dynamics of Conflict and Cooperation The Shadows of Success Transformation and Marginalisation i..
Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region
The Mon-Khmer project took a long journey before it was turned into a final product--the first compr..
ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบไปด้วยเนื้อหาท..
การประเมินทางประสาทสัมผัส
แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียน..
The Village in Transition: Development and Cultural, Economic, and Social Changes in Mae Kampong Village, Chiang Mai, Thailand
 INTRODUCTION Starting from the 1950s, Thailand had experienced unprecedented economic boom in ..
จิ๋วแต่แจ๋ว เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ Small is Beautiful
ebook ฿290 ฿275.5
Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests
ebook ฿400 ฿280
Every Calories Count
ebook ฿90 ฿39
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
ebook ฿500 ฿350
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
book ฿480
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
book ฿600
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
ebook ฿470 ฿330
สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง
ebook ฿250 ฿175
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ebook ฿350 ฿245
ข้อคิดจากขุนเขา Success
ebook ฿150
Transforming Societies in Myanmar
ebook ฿100 ฿80
Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region
ebook ฿650 ฿455
ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป
ebook ฿250 ฿175
การประเมินทางประสาทสัมผัส
book ฿500
The Village in Transition: Development and Cultural, Economic, and Social Changes in Mae Kampong Village, Chiang Mai, Thailand
ebook ฿300 ฿210
Showing 241 to 255 of 657 (44 Pages)
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: