สมาคมข้าราชการและครูอาวุโส

ภาระกิจหลักของ ช.อ.ศ. คือ ประสานสัมพันธ์มวลสมาชิกแล้วทำงานจิตอาสาเพื่อการศึกษาส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของสมาชิกทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ เป็นคลังสมองทางการศึกษา มีการจัดประชุมวิชาการและเยี่ยม โรงเรียนเพื่อประมวลและสรุปผลเสนอแนะกระทรวงศึกษาธิการ

There are no products to list in this category.