วิทย์รอบตัว:  โลกอวกาศมันหยดติ๋ง
?มนุษย์ต่างดาวมีจริงไหม? เป็นคำถามที่มนุษย์โลกต่างคิดถกเถียง และพยายามพิสูจน์หาความจริง ในทางกลับกั..
วิทย์ในอาเซียน
มาร่วมกันค้นหาเอกลักษณ์และความมหัศจรรย์ของประเทศอาเซียน ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์สุดท้าทายที่เด็ก ๆ ..
วิธีอ่านคู่มือภาษาอังกฤษประจำเครื่อง
แนะนำวิธีการอ่านคู่มือเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้..
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรรมการก่อสร้าง เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดิน การคำนวณมวลดินปร..
วิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตราย
HAZARDOUS WASTEENGINEERING and MANAGEMENTวิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตรายหนังสือ เล่มนี้ เขียนโดย ..
วิศวกรรมใยแก้วนำแสง
เทคโนโลยีใยแก้วนำแสงได้รับการพัฒนาและถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งด้านอุปกรณ์สื่อสารและการตรวจวัด หนั..
ศัพท์ภาษาอังกฤษจำง่าย 2,000 คำ
หนังสือที่จะทำให้คุณจำคำศัพท์และสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ใน 5 สัปดาห์ ด้วยเคล็ดลับ 5 ขั้นตอนแสนสนุกที..
ศาสตร์แห่งผู้นำจากสุดยอดวรรณกรรมไทย
ผลงานบูชาครูของนักเขียนรางวัล Nanmeebooks Award 2 สมัย พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ (จัตวาลักษณ์) เพชรพ..
ศิลปะการพูด 40 วิธีสู่ความสำเร็จ
การติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดนับว่ามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะในการสร้างความ เข้าใจ และการเจรจาให้ประสบความสำเ..
ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความร่ำรวย
หนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีการ แนวทางในการพูดเชิงธุรกิจ ซึ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางธุรกิจ ก็สามารถศึกษาได..
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1
เนื้อหากล่าวถึงวิธีการทางสถิติ วิธีการทางกราฟในการนำเสนอข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการแ..
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)
หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสถิติเชิงอนุมานอื่น ๆ กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้เน้นหนักการตีความหมายสถิ..
สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาด้านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์สนามไฟ..
สนุกคัดอักษรจีน
เขียนอักษรจีนอย่างไรให้สวย ? สนุกกับการเขียนอักษรจีน เข้าใจที่มาและพื้นฐานของขีดหรือเส้นแต่ละเส้น ฝึ..
สนุกคัดอักษรเกาหลี
จุดเริ่มต้นสู่การเรียนรู้ภาษาเกาหลี ฝึกคัดอักษรเกาหลีตามกฏเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาลีกำห..
สบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ (Public Speaking in English)
กล่าวถึงหลักเกณฑ์และเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษต่อที่ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดในงานสังคม งานธ..
ebook SAVE 18%
฿49 ฿40
ebook SAVE 20%
฿245 ฿196
ebook SAVE 1%
฿120 ฿119
ebook SAVE 1%
฿180 ฿179
ebook SAVE 30%
฿499 ฿349
ebook
฿265
ebook SAVE 20%
฿135 ฿108
ebook SAVE 30%
฿135 ฿95
ebook SAVE 23%
฿180 ฿139
ebook SAVE 13%
฿195 ฿169
ebook SAVE 0%
฿220 ฿219
ebook SAVE 0%
฿280 ฿279
ebook SAVE 0%
฿230 ฿229
ebook SAVE 2%
฿60 ฿59
ebook SAVE 26%
฿80 ฿59
ebook SAVE 1%
฿130 ฿129
Showing 241 to 256 of 370 (24 Pages)