การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
"การขายเบื้องต้น 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ...
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007)
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายว..
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 (Version 2)
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 (Version 2) ช่วยเตรียมตัวสอบอย่างได้ผลด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย มี..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ..
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอ..
กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
คณิตศาสตร์ช่างโยธา
คณิตศาสตร์ช่างโยธา เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนี..
ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)
"ความแข็งแรงของวัสดุ" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ..
กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา แล..
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอ..
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอน..
บร.ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.5 (ฉบับทบทวน)
หนังสือรายวิชาพื้นฐานดนตรี-นาฏศอลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5..
บร_ดนตรี-นาฏศิลป์_ม_4
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..
ภัยฝรั่ง สมัยพระนั่งเกล้าฯ
ภัยฝรั่ง สมัยพระนั่งเกล้าฯ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นสมัยท..
แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 1 (ฉบับบทบทวน)
สื่อการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 1 (ฉบับบทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 2
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 2..
แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.2 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.2 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.2 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.2 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.3 เล่ม 1(ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.3 เล่ม 1(ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.3 เล่ม 2 ( ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.3 เล่ม 2 ( ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.4 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสุตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.4 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.4 เล่ม 2 (ชุดทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.4 เล่ม 2 (ชุดทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.5 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสุตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.5 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.5 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.5 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรุ้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)..
แบบเรียนหลักการใช้ภาษา ม.2
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนหลักการใช้ภาษา ม.2..
แบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-6
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-6..
แบบเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1..
แบบเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1(ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง แบบเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1(ฉบับทบทวน)..
แบบเรียน การงานอาชีพ ม.2เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
สื่อการเรียนรู้หลักสุตรแกนกลาง แบบเรียน การงานอาชีพ ม.2เล่ม 2 (ฉบับทบทวน) ..
สื่อการเรียนรู้สมบูรณ์แบบคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
สื่อการเรียนรู้หลักสุตรแกนกลาง สื่อการเรียนรู้สมบูรณ์แบบคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1..
95 แนวข้อสอบ O-net คณิต ม.ต้น
95 แนวข้อสอบ O-NET คณิต ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด สรุปเนื้อหาวิชาคณิตชั้น ม.ต้นที่นิยมออกสอบ O-NET คณิตศา..
นิทานคณิต Kids สนุก เล่ม 1
ติวสอบสาธิต ฝึกหาคำตอบจากนิทาน พัฒนาไอคิว สร้างกระบวนการคิด สร้าง Mindset คณิตเป็นเรื่องสนุก นิทา..
นิทานคณิต Kids สนุก เล่ม 3
นิทานคณิต Kids สนุก จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็ก ๆ ที่ไม่ชอบวิช..
สูตรคณิตประถม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รวบรวมสูตรต่าง ๆ และเทคนิคอย่างง่ายๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมไว้อย่างครบครัน ตรงตามกลุ่มสาระการเรี..
รวมสูตรคณิต ม.ต้น ม.ปลาย ครบถ้วน
รวบรวมสูตรและกฎของวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-2-3) และ ม.ปลาย (ม.4-5-6) ไว้ด้วยกันอย่างครบถ้ว..
คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
"คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ตั้งใจอย่างมากในการเขียนและเรียบเรียงขึ้น เพื..
แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี สารบัญ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อินทิกรัลตามเส้..
แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี สารบัญ ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม แค..
แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี -ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน -อนุพันธืของฟังก์ชัน ..
บร. สุขศึกษา ม.1 (ฉบับทบทวน)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1..
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 9 คู่มือครู
"วิธีการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ ภายนอก สุขภาพ คำเรียกญาติและการเยี่ยมเยียน รวมถึงกิจกรรมส่งเสร..
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 8 คู่มือครู
"วิธีการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับชีวิต ในช่วงปิดภาคเรียน การซื้อของ และการเที่ยวสวนสนุก รวมถึงกิจกรรมส่งเ..
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 7 คู่มือครู
"วิธีการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับการจราจร อาชีพการงาน และกิจกรรมในโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียน..
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 5 คู่มือครู
"วิธีการสอนเรื่องคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน สีสันและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมส..
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 6 คู่มือครู
"วิธีการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศ ฤดูกาล ที่อยู่อาศัย อาหารและเครื่องดื่ม และการทำงานบ้าน รวมถึ..
120 แนวข้อสอบ O-NET วิทย์ ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด
120 แนวข้อสอบ O-NET วิทย์ ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด สรุปเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ชั้น ม.ต้นที่นิยมออกสอบ O..
วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Methods 1)
วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Methods 1) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน (เดือน กรกฎาคม พ..
มองฝรั่งเศส
ONE
฿385XX ฿270
มองฝรั่งเศส ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม..
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมาก..
ฮอมอโทปีเบื้องต้น Introduction to Homotopies
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่มีความสนใจในทฤษฎีฮอมอโทปี ซึ่งเป็นเนื้อหาในวิชาคณิ..
พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น Introduction to Abstract Algebra
พีชคณิตเป็นหนึ่งในสาขาย่อยของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีการศึกษากันมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันเราพบว่านอกจากพี..
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ( Probability EP.3)
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ( Probability EP.3) ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเร..
ความน่าจะเป็น (Probability EP.2) รวมแบบฝึกหัดและเฉลยโจทย์ปัญหาเกณฑ์การนับและความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น (Probability EP.2) รวมแบบฝึกหัดและเฉลยโจทย์ปัญหาเกณฑ์การนับและความน่าจะเป็น ยุคนี้ ..
ความน่าจะเป็น (Probability EP.1)
ความน่าจะเป็น (Probability EP.1) ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ ต้องก..
เลขยกกำลังและราก EP.2 (Exponent & Root)
เลขยกกำลังและราก EP.2 (Exponent & Root) ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ..
เลขยกกำลัง EP.1
เลขยกกำลัง EP.1 ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ ต้องการเรียนรู้คณิตศาสต..
Exponential & Log เลขยกกำลังและลอการิธึม
Exponential & Log เลขยกกำลังและลอการิธึม สำหรับผู้รักการเรียนรู้ด้วยตนเอง ยุคนี้ ต้อง Self-Learnin..
เมตริกซ์ (Matrix)
เมตริกซ์ (Matrix) สำหรับม.ปลายและผู้รักการเรียนรู้ ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เ..
ลำดับ และ อนุกรม (Sequence & Series)
ลำดับ และ อนุกรม (Sequence & Series) ยุคนี้ ต้อง Self-Learning เรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ ต้..
ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว
ผู้เขียน เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อ..
คัดศัพท์อังกฤษตามรอยประ อนุบาล-ประถมต้น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ สถานะที่ต่าง ๆ
หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แยกเป็นหมวดหมู่ มีคำอ่าน คำแปล และภาพประกอบ โดยคำศัพท์พิมพ์เป็นรอยประ เพ..
เซียนกริยา 3 ช่อง ท่องง่าย เก่งเร็ว
เซียนกริยา 3 ช่อง ท่องง่าย เก่งเร็ว เซียนกริยา 3 ช่อง ท่องง่าย เก่งเร็ว พร้อมเนื้อหาพิเศษสุดๆ ผู้เ..
เริ่มต้นเรียนจีน 1 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
เริ่มต้นเรียนจีน 1 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ตำราเรียนภาษาจีน แบบวิธีธรรมชาติ ช่วยให้เรียนรู้ง่ายและเข้า..
เริ่มต้นเรียนจีน 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
เริ่มต้นเรียนจีน 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ตำราเรียนภาษาจีน แบบวิธีธรรมชาติ ช่วยให้เรียนรู้ง่ายและเข้า..
เริ่มต้นเรียนจีน 3 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
แบบเรียนภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะ ในเล่มมีเนิ้อหาทั้งหมด 16 บท ประกอบด้วยคำ..
เริ่มต้นเรียนจีน 4 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
เริ่มต้นเรียนจีน 4 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ตำราเรียนภาษาจีน แบบวิถีธรรมชาติ ที่เขียนขึ้นเพื่อเด็กและเย..
เริ่มต้นเรียนจีน 5 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
แบบเรียนภาษาจีนที่เขียนขึ้นมาเพื่อเด็ก และเยาวชนไทยโดยเฉพาะ ในเล่มมีเนื้อหา 16 บท ประกอบด้วยคำศัพท์ใ..
เริ่มต้นเรียนจีน 6 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
เริ่มต้นเรียนจีน 6 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ตำราเรียนภาษาจีน แบบวิธีธรรมชาติ ที่เขียนขึ้นเพื่อเด็กและเย..
Danny the Dragon แดนนี มังกรน้อยผู้น่ารัก
Danny the Dragon แดนนี มังกรน้อยผู้น่ารัก SE-ED First Readers ชุดหนูน้อยเก่งอังกฤษ พร้อมแปลศัพท์หน้..
The Dinosaur Who Lost His Roar ไดโนเสาร์ซ่าจอมคำราม
The Dinosaur Who Lost His Roar ไดโนเสาร์ซ่าจอมคำราม ฝึกอ่านตั้งแต่เล็ก ยิ่งเก่งอังกฤษ! ชุดหนูน้อยเก..
The Scaredy Cat สแตนลีย์ เจ้าเหมียวขี้กลัว
พบกับหนังสืออ่านนอกเวลาแสนสนุก ที่ออกแบบมาสำหรับอ่านเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่องราวของ เจ้าเหมีย..
The Reluctant Dragon มังกรยักษ์หัวใจเทวดา
The Reluctant Dragon มังกรยักษ์หัวใจเทวดา ฝึกอ่านตั้งแต่เล็ก ยิ่งเก่งอังกฤษ! ชุดหนูน้อยเก่งอังกฤษ S..
Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว
Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว ฝึกอ่านตั้งแต่เล็ก ยิ่งเก่งอังกฤษ! ชุดหนูน้..
Oliver Twist โอลิเวอร์ ทวิสต์ หนุ่มน้อยหัวใจทระนง
เนื้อหาโดยสังเขป "โอลิเวอร์ ทวิสต์" เป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยในสถานสงเคราะห์อย่างอด ๆ อยาก ๆ วันหน..
ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง
ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง ข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่มเพื่อส..
ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง)
ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง) เรียนแนวใหม่แบบวิธีธรรมชาติ ช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น ผ..
ภาษาจีนระดับต้น 2 (ฉบับปรับปรุง)
ภาษาจีนระดับต้น 2 (ฉบับปรับปรุง) เรียนแนวใหม่แบบวิธีธรรมชาติ ช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น ผ..
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย ผู้เขียน ผศ.ดร. ประจวบ กล่อมจิตร ให้เน..
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออ..
สรุปเนื้อหา 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1
สรุปเนื้อหา 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 สรุปเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1 อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใ..
การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002)
การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรา..
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2 คู่มือสอบในชั้นเรียนและสอบแข่งขันเข้ามหาลัยทั่วประเทศ ทบทวนความรู้ในการส..
อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ
อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ เป็นการประยุกต์ใช้สารสนเทศภู..
คู่มือวิศวกรรมฐานราก (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
คู่มือวิศวกรรมฐานราก การปรับปรุงเนื้อหาครั้งนี้เพื่อให้หนังสือมีความทันสมัยมากขึ้น ในยุคที่ความรู้..
วิศวกรรมฐานราก
วิศวกรรมฐานราก (PDF) หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมฐา..
สรุปเข้ม + เก็งข้อสอบเด็ด คณิตพิชิต O-NET ม.3
สรุปเข้ม + เก็งข้อสอบเด็ด คณิตพิชิต O-NET ม.3 สรุปเข้มเข้าใจง่าย พร้อมเทคนิคสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบจ..
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
ebook ฿89
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007)
ebook ฿63
ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 (Version 2)
ebook ฿179 ฿129
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
ebook ฿79
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
ebook ฿220 ฿159
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
ebook ฿195 ฿139
กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007
ebook ฿82
คณิตศาสตร์ช่างโยธา
ebook ฿72
ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)
ebook ฿220 ฿159
กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
ebook ฿96
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ebook ฿250 ฿219
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ebook ฿250 ฿219
บร.ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.5 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿70
บร_ดนตรี-นาฏศิลป์_ม_4
ebook ฿72
ภัยฝรั่ง สมัยพระนั่งเกล้าฯ
ebook ฿185 ฿149
แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 1 (ฉบับบทบทวน)
ebook ฿100
แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 2
ebook ฿80
แบบเรียนภาษาไทย ม.1 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿80
แบบเรียนภาษาไทย ม.2 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿86
แบบเรียนภาษาไทย ม.2 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿77
แบบเรียนภาษาไทย ม.3 เล่ม 1(ฉบับทบทวน)
ebook ฿85
แบบเรียนภาษาไทย ม.3 เล่ม 2 ( ฉบับทบทวน)
ebook ฿73
แบบเรียนภาษาไทย ม.4 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿110
แบบเรียนภาษาไทย ม.4 เล่ม 2 (ชุดทบทวน)
ebook ฿105
แบบเรียนภาษาไทย ม.5 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿100
แบบเรียนภาษาไทย ม.5 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿90
แบบเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 1 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿97
แบบเรียนภาษาไทย ม.6 เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿80
แบบเรียนหลักการใช้ภาษา ม.2
ebook ฿70
แบบเรียนรายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-6
ebook ฿138
แบบเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
ebook ฿90
แบบเรียน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1(ฉบับทบทวน)
ebook ฿90
แบบเรียน การงานอาชีพ ม.2เล่ม 2 (ฉบับทบทวน)
ebook ฿50
สื่อการเรียนรู้สมบูรณ์แบบคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
ebook ฿124
95 แนวข้อสอบ O-net คณิต ม.ต้น
ebook ฿165 ฿149
นิทานคณิต Kids สนุก เล่ม 1
ebook ฿250
นิทานคณิต Kids สนุก เล่ม 3
ebook ฿250
สูตรคณิตประถม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ebook ฿100
รวมสูตรคณิต ม.ต้น ม.ปลาย ครบถ้วน
ebook ฿185
คู่มือเฉลยแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
ebook ฿340
แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
ebook ฿280
แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
ebook ฿280
แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
ebook ฿280
บร. สุขศึกษา ม.1 (ฉบับทบทวน)
book ฿105
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 9 คู่มือครู
ebook ฿145 ฿131
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 8 คู่มือครู
ebook ฿155 ฿140
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 7 คู่มือครู
ebook ฿155 ฿140
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 5 คู่มือครู
ebook ฿135 ฿122
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 6 คู่มือครู
ebook ฿175 ฿158
120 แนวข้อสอบ O-NET วิทย์ ม.3 ที่ออกบ่อยที่สุด
ebook ฿295 ฿266
วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Methods 1)
ebook ฿200
มองฝรั่งเศส
ebook ฿385 ฿270
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
ebook ฿350 ฿245
ฮอมอโทปีเบื้องต้น Introduction to Homotopies
ebook ฿200
พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น Introduction to Abstract Algebra
ebook ฿350
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ( Probability EP.3)
ebook ฿89
ความน่าจะเป็น (Probability EP.2) รวมแบบฝึกหัดและเฉลยโจทย์ปัญหาเกณฑ์การนับและความน่าจะเป็น
ebook ฿89
ความน่าจะเป็น (Probability EP.1)
ebook ฿89
เลขยกกำลังและราก EP.2 (Exponent & Root)
ebook ฿89
เลขยกกำลัง EP.1
ebook ฿89
Exponential & Log เลขยกกำลังและลอการิธึม
ebook ฿89
เมตริกซ์ (Matrix)
ebook ฿89
ลำดับ และ อนุกรม (Sequence & Series)
ebook ฿89
ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว
ebook ฿140 ฿98
คัดศัพท์อังกฤษตามรอยประ อนุบาล-ประถมต้น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ สถานะที่ต่าง ๆ
ebook ฿59 ฿47.5
เซียนกริยา 3 ช่อง ท่องง่าย เก่งเร็ว
ebook ฿45 ฿29
เริ่มต้นเรียนจีน 1 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ebook ฿125 ฿112
เริ่มต้นเรียนจีน 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ebook ฿125 ฿112.5
เริ่มต้นเรียนจีน 3 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ebook ฿139 ฿125.1
เริ่มต้นเรียนจีน 4 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ebook ฿139 ฿125.1
เริ่มต้นเรียนจีน 5 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ebook ฿149 ฿134.1
เริ่มต้นเรียนจีน 6 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
ebook ฿149 ฿134.1
Danny the Dragon แดนนี มังกรน้อยผู้น่ารัก
ebook ฿75 ฿52
The Dinosaur Who Lost His Roar ไดโนเสาร์ซ่าจอมคำราม
ebook ฿75 ฿52
The Scaredy Cat สแตนลีย์ เจ้าเหมียวขี้กลัว
ebook ฿75 ฿52
The Reluctant Dragon มังกรยักษ์หัวใจเทวดา
ebook ฿75 ฿52
Goldilocks and the Three Bears หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว
ebook ฿75 ฿52
Oliver Twist โอลิเวอร์ ทวิสต์ หนุ่มน้อยหัวใจทระนง
ebook ฿139 ฿125.1
ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง
ebook ฿400 ฿280
ภาษาจีนระดับต้น 1 (ฉบับปรับปรุง)
ebook ฿215 ฿193.5
ภาษาจีนระดับต้น 2 (ฉบับปรับปรุง)
ebook ฿225 ฿202.5
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ebook ฿270 ฿229
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น
ebook ฿250 ฿209
สรุปเนื้อหา 5 วิชา เตรียมสอบเข้า ม.1
ebook ฿245 ฿198.55
การใช้งานระบบปฏิบัติการ (รหัสวิชา 2128-2002)
ebook ฿105 ฿84.55
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2
ebook ฿320 ฿258.4
อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ
ebook ฿350
คู่มือวิศวกรรมฐานราก (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
ebook ฿699 ฿597.55
วิศวกรรมฐานราก
ebook ฿215
สรุปเข้ม + เก็งข้อสอบเด็ด คณิตพิชิต O-NET ม.3
ebook ฿270 ฿239
Showing 361 to 450 of 505 (6 Pages)
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: