CPD&ACCOUNT March 2020 Vol.17 No.195
-..
CPD&ACCOUNT April 2020 Vol.17 No.196
-..
CPD&ACCOUNT May 2020 Vol.17 No.197
-..
CPD&ACCOUNT June 2020 Vol.17 No.198
-..
CPD&ACCOUNT July 2020 Vol.17 No.199
-..
101 ประเด็นภาษี ที่นักบัญชีควรรู้
ประเด็นปัญหาทางภาษีอากร ที่นักบัญชีมักพบเจอระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับผู้ร่วมงาน หรือปัญ..
101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Kid
กลุ่ม Kid ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It s OK : รหัสลับพัฒนา บุคลากร” จะหมายถึง พนักงานเด็กใหม่แรกเข้..
101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age
กลุ่ม Old-Age ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It s OK : รหัสลับพัฒนา บุคลากร” จะหมายถึง พนักงานใกล้เกษียณ..
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมเนื้อหาเข้มข้นและอัปเดตในด้านการพัฒนาและการจัดการทร..
แค่แก้ 20 ข้อนี้ผ่านเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้เลย
หนังสือที่จะมอบแรงบันดาลใจให้คนวัยทำงาน โดยเฉพาะคนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และห..
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 3
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 3 เรียบเรียงจากคำถามและคำตอบจาก Facebook "สุเทพ พงษ์พิทักษ์ แฟ..
Excel for Accounting
ONE
฿350XX ฿249
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel กับงานบัญชี เนื้อหาในเล่มประกอ..
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พิมพ์ครั้งที่ 2
รายละเอียดหนังสือ การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้า..
บัญชีขั้นต้น
ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย วางแผนดำเนินง..
New
บัญชีขั้นต้น
หนังสือบัญชีขั้นต้น ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ กำหนด..
New
การบริหารสต๊อกยาและธุรกิจร้านขายยาให้มีกำไรทันที
รายละเอียด 01. ความรู้พื้นฐานสินค้าคงคลัง 02. ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง 03. หลักการจัดการสินค้..
New
บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทำกำไรทันที
บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทำกำไรทันที 10001 โลจิสติกส์เบื้องต้น สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จา..
SME Thailand November 2013
ONE
฿80XX ฿55
SME Thailand November 2013..
SME Thailand December 2013
ONE
฿80XX ฿55
SME Thailand December 2013..
SME Thailand July 2014
ONE
฿80XX ฿55
SME Thailand July 2014..
รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน ..
 กันยายน-ตุลาคม 2557
วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับ บรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะทั่วไปของอุตส..
 กันยายน-ตุลาคม 2553
วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับ บรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะทั่วไปของอุตส..
 กันยายน-ตุลาคม 2551
วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับ บรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะทั่วไปของอุตส..
 กรกฏาคม-สิงหาคม 2555
วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับ บรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะทั่วไปของอุตส..
ITD Review 1
ONE
FREE
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD (IMAGINATION FROM KNOWLEDGE) : IT..
ITD Review 2
ONE
FREE
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD (IMAGINATION FROM KNOWLEDGE) : IT..
ITD Review 3
ONE
FREE
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD (IMAGINATION FROM KNOWLEDGE) : IT..
ITD Review 4
ONE
FREE
?โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทย ในสหภาพเมียนมาร์ ? : ITD..
ITD Review 6
ONE
FREE
โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดธุรกิจ อาหารแปรรูปในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน : ITD..
ITD Brief 4
ONE
FREE
?โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทย ในสหภาพเมียนมาร์ ? : ITD..
ITD Brief 5
ONE
FREE
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย : ITD..
ITD Brief 6
ONE
FREE
โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดธุรกิจ อาหารแปรรูปในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน : ITD..
ITD Brief 8
ONE
FREE
การค้าระหว่างประเทศทางบก ด้านตะวันออก : ITD..
ITD Brief 9
ONE
FREE
โอกาสและอุปสรรคการลงทุน ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA-ASEAN Comprehensive Investment Agree..
ITD Brief 1
ONE
FREE
การพัฒนาศักยภาพและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม : ITD..
ITD Brief 11
ONE
FREE
โอกาสการค้าการลงทุน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ไทย-อินเดีย และ อาเซียน-อินเดีย : ITD..
ITD do ISSUE 2
ONE
FREE
IMAGINATION FROM KNOWLEDGE : ITD..
ITD do
ONE
FREE
..
HR Magazine Society May 2020 Vol.18 No.209
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society June 2020 Vol.18 No.210
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society July 2020 Vol.18 No.211
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society August 2020 Vol.18 No.212
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society September 2020 Vol.18 No.213
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society October 2020 Vol.18 No.214
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society November 2020 Vol.18 No.215
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society December 2020 Vol.18 No.216
ebook ฿200 ฿150
CPD&ACCOUNT January 2020 Vol.17 No.193
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT February 2020 Vol.17 No.194
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT March 2020 Vol.17 No.195
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT April 2020 Vol.17 No.196
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT May 2020 Vol.17 No.197
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT June 2020 Vol.17 No.198
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT July 2020 Vol.17 No.199
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT August 2020 Vol.17 No.200
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT September 2020 Vol.17 No.201
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT October 2020 Vol.17 No.202
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT November 2020 Vol.17 No.203
ebook ฿60 ฿50
CPD&ACCOUNT December 2020 Vol.17 No.204
ebook ฿60 ฿50
101 ประเด็นภาษี ที่นักบัญชีควรรู้
ebook ฿190 ฿139
101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Kid
ebook ฿150 ฿99
101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age
ebook ฿150 ฿99
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
ebook ฿595 ฿509
แค่แก้ 20 ข้อนี้ผ่านเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้เลย
ebook ฿235 ฿212
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 3
ebook ฿300 ฿219
Excel for Accounting
ebook ฿350 ฿249
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿250 ฿159
บัญชีขั้นต้น
ebook ฿350 ฿245
New
บัญชีขั้นต้น
book ฿350
New
การบริหารสต๊อกยาและธุรกิจร้านขายยาให้มีกำไรทันที
ebook ฿450 ฿299
New
บริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทำกำไรทันที
ebook ฿990 ฿299
SME Thailand November 2013
ebook ฿80 ฿55
SME Thailand December 2013
ebook ฿80 ฿55
SME Thailand July 2014
ebook ฿80 ฿55
รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม
ebook ฿125 ฿100
กันยายน-ตุลาคม 2557
ebook FREE
กันยายน-ตุลาคม 2553
ebook FREE
กันยายน-ตุลาคม 2551
ebook FREE
กรกฏาคม-สิงหาคม 2555
ebook FREE
ITD Review 1
ebook FREE
ITD Review 2
ebook FREE
ITD Review 3
ebook FREE
ITD Review 4
ebook FREE
ITD Review 6
ebook FREE
ITD Brief 4
ebook FREE
ITD Brief 5
ebook FREE
ITD Brief 6
ebook FREE
ITD Brief 8
ebook FREE
ITD Brief 9
ebook FREE
ITD Brief 1
ebook FREE
ITD Brief 11
ebook FREE
ITD do ISSUE 2
ebook FREE
ITD do
ebook FREE
Showing 451 to 504 of 504 (6 Pages)
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: