100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมทักษะการบริหารสมัยใหม่ให้กับผู้บริหาร โดยจะกล่าวถึงเครื่องมือสำหรับนักบริหา..
Competency ภาคปฏิบัติ...เขาทำกันอย่างไร ?
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือ "เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร" ซ..
GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย
หนังสือเล่มนี้ถือเป็นคู่มือสำคัญในการประยุกต์ใช้ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือระบบการจั..
SMEs : เสาหลักของอุตสาหกรรมกู้ชาติ
หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและย่อม หรือ SMEs(Small and Medi..
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 1
เป็นการปูพื้นความรู้ทางด้านกระบวนการก่อสร้าง การประมาณจำนวนวัสดุ รวมทั้งการจัดการก่อสร้างในบทที่ 1 ต..
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 2
เป็นเรื่องของงานผนังห้องใต้ดินและเสา งานคาน งานพื้น บันได ช่องลิฟต์ และงานก่ออิฐฉาบปูน งานระบบ (สุขา..
การควบคุมซีเควนซ์ และ PLC
อธิบายถึงการควบคุมซีเควนซ์พื้นฐาน PLC และการประยุกต์ใช้งาน และมีตัวอย่างการใช้งานวงจรซีเควนซ์ต่าง ๆ ..
การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ และก..
การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a – 3.3
เนื้อหาประกอบด้วยหลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information ..
การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานถึงการทดสอบสมบัติทางกลประเภทต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของพลาสติก ท..
การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านการศึกษาไทย วิธีการเรียน-การสอน-การวัดผล ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ยึดผู้เร..
การบริหารงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยคนจำนวนมากร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของงานนั้นๆ แ..
การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่
การวางแผนและควบคุมการผลิตจัดว่าเป็นหัวใจในการจัดการด้านการผลิต เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต..
การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถสร้างอำนาจในการแข่งขันได้นั้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการผลิตหรือการบริกา..
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างใดๆ ย่อมเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โครงสร้างเสมอ โดยเริ่มต้นด้วยหลักการขั้นพื้นฐานในกา..
การส่องสว่าง
เป็นหนังสือที่ผู้เรียบเรียงได้ทำการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ วิชาการส่องสว่าง ตามหลัก..

฿165
SAVE 26%
฿120 ฿89
SAVE 1%
฿180 ฿179
SAVE 0%
฿175 ฿175
SAVE 0%
฿375 ฿375
SAVE 0%
฿375 ฿375
SAVE 1%
฿180 ฿179
SAVE 0%
฿250 ฿249
SAVE 0%
฿290 ฿289
SAVE 0%
฿230 ฿229
SAVE 1%
฿150 ฿149
SAVE 0%
฿270 ฿269
SAVE 0%
฿280 ฿279
SAVE 0%
฿220 ฿219
SAVE 0%
฿175 ฿175
SAVE 1%
฿110 ฿109
Showing 1 to 16 of 76 (5 Pages)