การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและโลจิสติกส์
รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและโลจิสติกส์” ตั้งแต่ข้อกำหนดมาตรฐานของอุปกร..
การออกแบบแม่พิมพ์
หนังสือเล่มนี้คือคำตอบของงานพิมพ์ที่มีบทบาทต่อเราทุกคน สิ่งสำคัญขั้นแรกคือ การออกแบบแม่พิมพ์ ประกอบด..
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2
กล่าวถึงการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่างๆ ตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการผลิต ได้แก่ แม่พิมพ์ฉีดแบบพลิตส..
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1
กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ ร..
การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน
รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การออกแบบและจัดพื้นที่สำนักงาน" ไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาของสำนักงาน การศึ..
ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา)
เหมาะสำหรับศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมรายใหม่ หรือเพื่อพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมให้..
คุณภาพ คือ การปรับปรุง
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ของชุด คุณภาพ คือ ความอยู่รอด เมื่อเราเชื่อมั่นว่าคุณภาพ คือความอยู่รอดข..
คุณภาพ คือ การเรียนรู้
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ของชุด คุณภาพ คือ ความอยู่รอด ในเล่มจะนำเสนอบทความเพื่อความอยู่รอดของธุร..
คุณภาพในงานบริการ
ในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่ธุรกิจบริการมีสัดส่วนถึง 3 ใน 4 ของรายได้ประชาชาติดังคำกล่าวของโคโนะสึเกะ ..
คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่
เนื้อหาเน้นที่การทำงานอย่างปลอดภัยในเบื้องต้น และตั้งใจเขียนให้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ โดยหลีกเลี่ยงความเ..
งานก่ออิฐและงานฉาบปูน
ในการที่จะเรียนรู้เรื่องงานก่ออิฐและงานฉาบปูนนั้น จำเป็นจะต้องทราบถึงเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง..
งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
เนื้อหาประกอบด้วย การเลือกใช้ชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับกำลังขับ ซึ่งเป็นข้อมูลจากผู้ผลิตที่มีตัวแทนจำหน่า..
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ คุณสมบัติและการนำไปใช้งาน รวมทั้งขั้นตอนการถอดประกอบที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสอ..
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราประกอบการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเป็นหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและ..
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เนื้อหาประกอบด้วย การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวนเช..
นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือเรียนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัส2100000..
SAVE 0%
฿260 ฿259
SAVE 1%
฿180 ฿179
SAVE 0%
฿165 ฿165
SAVE 1%
฿170 ฿169
SAVE 1%
฿190 ฿189
SAVE 1%
฿120 ฿119
SAVE 0%
฿195 ฿195
SAVE 1%
฿200 ฿199
SAVE 1%
฿100 ฿99
SAVE 1%
฿100 ฿99
SAVE 1%
฿200 ฿199
SAVE 1%
฿150 ฿149
SAVE 0%
฿165 ฿165
SAVE 1%
฿110 ฿109
SAVE 0%
฿135 ฿135
SAVE 0%
฿220 ฿219
Showing 17 to 32 of 76 (5 Pages)