นิวแมติกอุตสาหกรรม
ตำราเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบนิวแมติกอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การทำงานของอุปกรณ์ การอ..
ปฏิกิริยาเร่ง เคมีเกี่ยวกับผิวและปิโตรเคมี (Catalysis Surface Chemistry and Petrochemical)
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเฮเทอโรจีเนียส การดูดซับทางเคมีและทางกาย..
ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร
แนะกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค โดยอธิบายวิธีเดาความหมายศัพท์ วิธีใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ วิธีเ..
ระบบ PLC
฿260 ฿259
รวบรวมเรื่องราวของระบบ PLC (Programmable Logic Controller) ซึ่งใช้ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ..
ระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือที่ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือสำหรับการออกแบบระบบกำจัดฝุ่นหรือระบบระ..
ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ; HACCP
เป็นหนังสือคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยเนื้อหา..
ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเบรก ABS โดยผู้เขียนได้เลือกใช้ตัวอย่างระบบเ..
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
เนื้อหาประกอบด้วยพื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่องของเหล็กและเหล็กกล้า การหล่อขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เห..
วัสดุวิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง)
วัสดุวิศวกรรมเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ โลหะการ เพราะเป..
วิธีอ่านคู่มือภาษาอังกฤษประจำเครื่อง
แนะนำวิธีการอ่านคู่มือเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้..
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรรมการก่อสร้าง เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดิน การคำนวณมวลดินปร..
วิศวกรรมใยแก้วนำแสง
เทคโนโลยีใยแก้วนำแสงได้รับการพัฒนาและถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งด้านอุปกรณ์สื่อสารและการตรวจวัด หนั..
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1
เนื้อหากล่าวถึงวิธีการทางสถิติ วิธีการทางกราฟในการนำเสนอข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และการแ..
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)
หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสถิติเชิงอนุมานอื่น ๆ กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้เน้นหนักการตีความหมายสถิ..
สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาด้านสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์สนามไฟ..
สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร
สมการเชิงอนุพันธ์เป็นวิชาที่ใช้กันมากในการพิสูจน์ และวิเคราะห์กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านว..
SAVE 0%
฿270 ฿269
SAVE 1%
฿150 ฿149
SAVE 0%
฿220 ฿219
SAVE 0%
฿260 ฿259
SAVE 0%
฿250 ฿249
SAVE 1%
฿200 ฿199
SAVE 0%
฿135 ฿135
SAVE 1%
฿150 ฿149
SAVE 1%
฿200 ฿199
SAVE 1%
฿120 ฿119
SAVE 1%
฿180 ฿179
SAVE 0%
฿265 ฿265
SAVE 0%
฿220 ฿219
SAVE 0%
฿280 ฿279
SAVE 0%
฿230 ฿229
SAVE 0%
฿330 ฿329
Showing 33 to 48 of 76 (5 Pages)