หม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ซึ่งครอบคลุมตามหลักสูตร ประกอบด้วยเรื่อง แม่เหล..
ออกแบบตกแต่งภายใน
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยด้วย..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษา..
เครือข่ายใยแก้วนำแสง
เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอน การวิจัย และการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เนื้อหาสามารถนำไปใช้ได้จริง กล..
เครื่องกลไฟฟ้า 1
กล่าวถึงชนิดและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การคำนวนหา..
เครื่องกลไฟฟ้า 2
เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครไนซ์ สมการของกำลังในมอเตอร์เหนี่ยวนำ เซอร์เคิลไดอะแกรม การทด..
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
เนื้อหาประกอบด้วย แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ตัวอย่างการคำนวณโค..
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัต..
เครื่องวัดไฟฟ้า
เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า (รหัสวิชา 2140-1010) ตามหลักสูตร ปวช. 2538 ของ..
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ เทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้..
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนในวิชา เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ระดับ ปวส. ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไปที..
เทคนิคการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
เนื้อหาภายในเล่มอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบตลอดเล่ม เริ่มจากการดูสถานที่เพื่อเตรียมงาน, การอ่านแบบก่อ..
เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (English for Giving Presen..
เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง (ฉบับปรับปรุง)
เนื้อหาในเล่มเริ่มจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงการออกแบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น สนามกีฬา ในบริเ..
เทคนิคยานยนต์ เล่ม 1 : โครงสร้าง ล้อ ระบบกันสะเทือน
เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษารถยนต์เกี่ยวกับระบบกันสะเทือน ล้อ ยาง ลูกปืนล้อ และโครงสร้างส..
เทคนิคยานยนต์ เล่ม 2 : เบรกไฮดรอลิก
รวบรวมเรื่องหลักการห้ามล้อ ตัวห้ามล้อ ระบบไฮดรอลิกของเบรกรถยนต์ วาล์วต่างๆ เบรกกำลังลมดูด และเบรกจอด..
SAVE 1%
฿180 ฿179
SAVE 1%
฿110 ฿109
SAVE 1%
฿130 ฿129
SAVE 0%
฿260 ฿259
SAVE 0%
฿135 ฿135
SAVE 0%
฿185 ฿185
SAVE 1%
฿150 ฿149
SAVE 1%
฿200 ฿199
SAVE 1%
฿140 ฿139
SAVE 0%
฿230 ฿229
SAVE 0%
฿250 ฿249
SAVE 1%
฿150 ฿149
SAVE 1%
฿130 ฿129
SAVE 0%
฿290 ฿289
SAVE 1%
฿150 ฿149
SAVE 0%
฿125 ฿125
Showing 49 to 64 of 76 (5 Pages)