฿240
Type : Ebook
Publisher : ศูนย์เสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา BPKW
Author : ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
ISBN : 9789741868957
Language : thai
Number of Pages : 242
File Size : 113.46 MB
เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2557 ประกอบด้วย นิราศคลองบางกอกน้อย รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และสารคดีท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในเขตและคลองบางกอกน้อยหรือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่น่ารู้

Write a review

Please login or register to review