฿180
เรื่องสั้นอ่านง่ายที่แฝงไว้ด้วยปรัชญา ข้อคิด ทฤษฎี ที่เมื่อปฏิบัติจริงแล้วจะทำให้เรามั่นใจว่า การลงทุนด้วยใจที่เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการลงทุนที่ไม่มีวัน

Write a review

Please login or register to review