฿170
หนังสืออ่านสนุกพร้อมข้อคิดจากคำประชาธิปไตยเล่มนี้ เป็นตัวอย่างอันชัดเจนที่จะช่วยทำให้เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปรู้จัก เข้าใจ และมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี

Write a review

Please login or register to review