฿99
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : กฤชกร เพชรนอก
ISBN : 9786162137129
Language : thai
Number of Pages : 50
File Size : 26.15 MB
เรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เจ้าสัว พระบิดาแห่งการค้าไทยผู้ทรงเปี่ยมพระปรีชาสามารถรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจของชาติรุ่งเรืองและมั่นคง

Write a review

Please login or register to review
Related Products