฿185
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : กฤชกร เพชรนอก
ISBN : 9786162136528
Language : thai
Number of Pages : 158
File Size : 55.12 MB
ก้าวสู่ยุคกรุงธนบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย เรื่องราวการกอบกู้แผ่นดินหลังจากเสียกรุงครั้งที่ 2 การรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นของพระเจ้ากรุงธนบุรี วีรกษัตริย์ผู้ทรงเสียสละเพื่อชาติและแผ่นดิน ทรงต่อสู้ทำศึกสงคราม รวบรวมคนไทยที่พลัดพรายกันไปให้กลับคืนมาช่วยกันสร้างเมืองให้เป็นปึกแผ่น แม้อายุกาลกรุงธนบุรีจะมีเพียง 15 ปี แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ผืนแผ่นดินสยามจึงยั่งยืนยาวนานตราบเท่าทุกวันนี้ มาร่วมเดินทางค้นหาประวัติศาสตร์ การทำศึกสงครามของกษัตริย์นักรบแห่งกรุงธนบุรี ราชธานีแห่งใหม่ที่มีอายุกาลเพียง 15 ปี พร้อมกันได้แล้วในเล่ม!
สารบัญ
1. ตีฝ่าวงล้อม
2. รวมหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันออก
3. กอบกู้กรุงศรีอยุธยา
4. ราชธานีใหม่
5. ปราบก๊กเจ้าพิมายกับเจ้านคร
6. ปราบก๊กเจ้าพระฝาง
7. ศึกเมืองเชียงใหม่
8. ศึกอะแซหวุ่นกี้
9. ปราบปรามเมืองจำปาศักดิ์ เมืองเวียงจันทน์ เมืองเขมร
10. สิ้นแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี

Write a review

Please login or register to review
Related Products