฿119
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : พี่เชียร์รี่แลนด์
ISBN : 978-616-213-789-1
Language : thai
Number of Pages : 60
File Size : 25.72 MB
วรรณคดีไทย พระสุธน-มโนราห์
จากตำนานรักข้ามภพของพระรถ-เมรี สู่ พระสุธน-มโนราห์ พระโอรสผู้เก่งกล้ากับธิดากินนร เมื่อพรานบุณย์หลงเข้าเขตป่าหิมพานต์ ใช้บ่วงนาคบาศจับกินรีนางหนึ่งชื่อมโนราห์ ไปถวายพระสุธน แต่ด้วยเคราะห์กรรมทำให้ต้องพลัดพราก นางมโนราห์ถูกจับบูชายัญ แต่หนีรอดไปได้จึงกลับไปเขาไกรลาส เมื่อพระสุธนรู้ว่านางมโนราห์หนีไปก็ออกตามหายังป่าหิมพานต์ แม้พบกับอันตรายมากมายก็ไม่ย่อท้อ ในที่สุดก็ได้พบกับนางมโนราห์และได้ครองคู่กันอย่างมีความสุข

Write a review

Please login or register to review
Related Products