฿185
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : กฤษดา พึงปิติพรชัย
ISBN : 9786162137822
Language : thai
Number of Pages : 138
File Size : 38.52 MB
"นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ" (comic) รวมเรื่องเล่าขานตำนานท้องถิ่นไทยในภาคเหนือที่รู้จักกันดี ในเล่มมี 7 เรื่อง ได้แก่ เหล็กน้ำพี้ เมืองลับแล จักจั่นไม่มีไส้ คดกับซื่อ คนคิดมาก พระธาตุหริภุญชัย และผานางคอย นำมาเล่าในรูปแบบ comic เนื้อหาสนุกสนาน สอดแทรกข้อคิดคติสอนใจ สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และความเชื่ออันเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยในภาคเหนือ

สารบัญ
- เหล็กน้ำพี้
- เมืองลับแล
- จักจั่นไม่มีไส้
- คนคิดมาก
- พระธาตุหริภุญชัย
- ผานางคอย

Write a review

Please login or register to review
Related Products