฿135
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162137068
Language : thai
Number of Pages : 156
File Size : 9.92 MB
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 6 เข้า ม.1 เพื่อสอบเข้าโรงเรียนดัง เช่น สวนกุหลาบฯ, เทพศิรินทร์ฯ, เตรียมอุดมฯ เป็นต้น สอบเข้าโครงการ Gifted Classroom สอบเข้าหลักสูตร English Program ประกอบด้วย Part 1 Grammar Ability Part 2 Vocabulary Ability Part 3 Reading Comprehension และอธิบายเฉลยแบบแปลคำต่อคำ มีจุดที่เป็นคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือชี้ให้เห็นตัวที่ช่วยหาคำตอบ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อม มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น การสอบเข้าเรียนต่อของเด็กชั้น ป.6 เข้า ม.1 เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ไม่แพ้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กมัธยมปลาย ทั้งนี้ จำนวนเด็ก ป.6 มีมากถึงหลักล้าน และโรงเรียนที่รับเข้ามีข้อจำกัดเรื่องจำนวน บางโอกาสต้องจับสลากด้วยซ้ำไป และการสอบเข้าได้ขนานไปกับคัดเลือกเด็กในพื้นที่ แต่กระนั้นก็ตามการสอบเข้ายังมีความสำคัญอยู่ และทุกโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนดังๆ ที่มีห้อง Gifted Room หรือมีหลักสูตร English Program ต่างก็เสนอการสอบที่เน้นคุณภาพ เด็กที่จะเข้ามาเรียนต่อในโรงเรียนของตน ด้วยเป้าหมายที่จะได้คุณภาพของเด็กเก่ง หนังสือเล่มนี้จึงเขียนมาเพื่อช่วยให้นักเรียน ป.6 ที่ปรารถนาจะสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดังๆ ที่ตนใฝ่ฝันไว้ได้สมหวัง ด้วยการสามารถสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ได้ จึงได้นำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษที่อยู่ในเกณฑ์การสอบทั้งหลักสูตรธรรมดาและหลักสูตร 2 ภาษา มาให้ฝึกทำโจทย์พร้อมอธิบายคำตอบอย่างละเอียด สอดแทรกความรู้ทางวิชาการในระดับประถมอย่างที่มั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้อย่างดีในวิชาภาษาอังกฤษ สารบัญTest 1 ทำความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบทั่วไปTest 2 แนวข้อสอบโรงเรียนดัง (สวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา บดินทร์เดชา เทพศิรินทร์ สามเสนวิทยา เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ฯลฯTest 3 แนวข้อสอบ สอบเข้าโครงการ Gifted Classroom (ห้องพิเศษ) ของโรงเรียนทั่วไปที่ห้อง Gifted ม.1Test 4 แนวข้อสอบ สอบเข้าหลักสูตร English ProgramTest 5 แนวข้อสอบ สอบเข้าหลักสูตร English Program

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products