฿245
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ชี้ดาบบุ๊กส์
Author : ชี้ดาบ
ISBN : 978-616-582-029-5
Language : thai
Number of Pages : 199
File Size : 19.89 MB
"คุณแน่ใจแล้วเหรอ ว่าสิ่งที่คุณโทษว่าเป็นความซวย มันคือความซวยจริงๆ แน่ใจแล้วเหรอ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่ได้เป็นเพียงความเหลื่อมล้ำ ที่ครอบงำชีวิตคุณอยู่ และแท้จริงแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้ อยุติธรรม เจเนอร์เรชั่น หนังสือที่ว่าด้วยความล้มเหลว ในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะการเรียน อาชีพ ความฝัน ภายใต้ความไม่เท่าเทียมกันของระบบ อันเป็นเหตุของชีวิตที่ยุ่งเหยิงมายาวนาน จนหลายคนมองมันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เรื่องราวของผู้คนในเล่มนี้ อาจทำหลายคนได้ฉุกคิด ว่าสิ่งที่เราโทษว่าเป็นความโชคร้ายในชีวิต มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น"

Write a review

Please login or register to review
Tags: -