SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : นุกูล ประจวบเหมาะ
ISBN : 9786160412457

Number of Pages : 322
File Size : 70.4 MB
ชีวิตที่เข้มข้นและคุ้มค่าของ นุกูล ประจวบเหมาะ อัตชีวประวัติของ \"คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้\" แบบอย่างของข้าราชการผู้รักษาผลประโยชน์ของชาติ ท่าเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สมัย
- อธิบดีกรมสรรพากร
- อธิบดีกรมธนารักษ์
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- รองอธิบดีกรมทางหลวง
- ผู้บริหารสยามกลการ

Write a review

Please login or register to review