SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : นุกูล ประจวบเหมาะ
ISBN : 9786160412457
Language : thai
Number of Pages : 322
File Size : 52.52 MB
ชีวิตที่เข้มข้นและคุ้มค่าของ นุกูล ประจวบเหมาะ อัตชีวประวัติของ "คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้" แบบอย่างของข้าราชการผู้รักษาผลประโยชน์ของชาติ ท่าเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สมัย - อธิบดีกรมสรรพากร- อธิบดีกรมธนารักษ์- อธิบดีกรมบัญชีกลาง- รองอธิบดีกรมทางหลวง- ผู้บริหารสยามกลการ

Write a review

Please login or register to review