SAVE 10%

฿212 ฿235
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : Nanmeebooks
Author : Torihara Takashi ผู้แปล วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
ISBN : 9786160451586
Language : thai
Number of Pages : 297
File Size : 3.56 MB
หนังสือที่จะมอบแรงบันดาลใจให้คนวัยทำงาน โดยเฉพาะคนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้าทีมทุกคน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้สวมบทบาทเป็น
ประธานบริษัทเช่นเดียวกับตัวละครเอกในหนังสือ พร้อมกับร่วม “ทำข้อสอบ” วัดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เขียนรวบรวมมาจากสารพันปัญหาที่คนเป็นประธานบริษัทต้องพบเจอ
ทั้งหมด 20 ข้อ ข้อสอบทั้ง 20 ข้อนี้จะทำให้ผู้อ่านเห็นศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองและกล้า
คว้าโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำ ประธานบริษัท หรือเจ้าของกิจการอย่างมั่นใจ เพราะ
นอกจากข้อสอบนี้จะทำให้เข้าใจข้อเด่นข้อด้อยในการบริหารจัดการ รวมไปถึงรูปแบบการบริหาร
ของตนแล้ว ยังชี้ให้เห็นแนวทางที่จะเสริมสร้างหรือพัฒนาทักษะการบริหารให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย
เป็นประโยชน์แก่คนวัยทำงานที่อยากพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวหรือผู้บริหารระดับสูง

Write a review

Please login or register to review