฿175
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 234
ขนาดไฟล์ : 16.1 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและย่อม หรือ SMEs(Small and Medium-sized Enterprises) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม หรือ SMIs (Small and Medium-sized Industries) โดยได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจพร้อมทั้งเทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ SMEs และ SMIs

Write a review

Please login or register to review