SAVE 1%

฿149 ฿150
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
Author : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ


Number of Pages : 202 File Size : 13.5 MB
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านการศึกษาไทย วิธีการเรียน-การสอน-การวัดผล ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ลักษณะการเรียนรู้ 24 แบบ และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา และผู้ที่สนใจการบริหารการศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products