SAVE 21%

฿95 ฿120
Type : Ebook
Year of Publish : 2012
Publisher : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
Author : รศ. นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ


Number of Pages : 130
File Size : 12.8 MB
พบกับบทความจากประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลาย
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย
ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย
ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
1. สึนามิทางสุขภาพ
2. กฎแห่งครึ่งหนึ่ง
3. ของโ

Write a review

Please login or register to review