SAVE 15%

฿335.75 ฿395
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : SE-ED
Author : Korean Education Center in Thailand (KEC)
ISBN : 9786160838899
Language : thai
Number of Pages : 241
File Size : 10.24 MB
"คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2" เหมาะสำหรับผู้ศึกษาภาษาเกาหลี ที่ต้องการประเมินทักษะภาษาเกาหลีของตัวเอง หรือนำผลการสอบไปใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ครบครัน ทั้งคำศัพท์เกาหลีระดับกลางและระดับสูงที่จำเป็นต่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การใช้พื้นที่สาธารณะ หรือประเด็นทางสังคม กว่า 1,000 คำ ไวยากรณ์ในระดับกลางและระดับสูงพร้อมคำอธิบายและตัวอย่างประโยค เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เฉลยคำตอบพร้อมวิธีการจับผิดข้อสอบ และไฟล์เสียง MP3 ที่พากย์โดยเจ้าของภาษา
สารบัญ
- ข้อแนะนำการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2
- ตารางทบทวนการสอบ TOPIK 2 ใน 4 สัปดาห์
- วิธีการใช้หนังสือ

1. คำศัพท์
2. ไวยากรณ์
3. ปัญหาตามประเภท
4. การเขียนต้นฉบับตามหัวข้อ
5. แบบทดสอบ
6. คำตอบที่ถูกต้องและคำอธิบาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
เขียนโดย Korean Education Center in Thailand (KEC) สถาบันภาษาที่รับผิดชอบการจัดสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ในประเทศไทย

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 1/2020

Write a review

Please login or register to review
Related Products