SAVE 20%

฿140 ฿175
ผู้แต่ง : ฤทัย จงสฤษดิ์
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 154
ขนาดไฟล์ : 38.6 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือวิทยาศาสตร์ที่แนะนำวิธีประดิษฐ์และทดลองวิทยาศาสตร์แบบ Hands-on ทั้ง 52 กิจกรรม ซึ่งเด็ก ๆ ทำได้ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์หาง่ายโดยเฉพาะการนำขวดพลาสติกเหลือใช้ราคาถูกมาเป็นวัสดุหลักและทดลองวิทยาศาสตร์ ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กภายในหนังสือได้อธิบายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การทดลองและเคล็ดลับของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมความเข้าใจจากการทำกิจกรรม เช่น ฟังเสียงหัวใจด้วยขวด ติดไฟในขวดสาหร่าย ลูกเกดเต้นระบำในขวด ขวดพลาสติกดูดน้ำสี เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review