SAVE 20%

฿148 ฿185
ผู้แต่ง : Janice Van Cleave แต่ง/ภัทราวุธ พุสิงห์ แปล
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 218
ขนาดไฟล์ : 35.3 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
แนะนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 มากกว่า 80 กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 ทักษะ ได้แก่ การสืบค้นหาความรู้ การสังเกต การสื่อความหมาย การสร้างและการใช้คำจำกัดความ การวัดและการประมาณ การจำแนกประเภท นอกจาก

Write a review

Please login or register to review