SAVE 20%

฿52 ฿65
ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ สุยะลา เขียน
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 96
ขนาดไฟล์ : 13.7 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เรื่อง \"คำใส\" เป็นวรรณกรรมเยาวชนคนอีสานยุคใหม่ ที่ผสมผสานภาพความบรสุทธิ์ของเด็กๆ ในวัยเดียงสา ภาพของพ่อแม่ที่มานะบากบั่นต่อสู้กับความยากลำบากและภัยธรรมชาติ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ภาพของชีวิตยุคใหม่ที่แทรกซึมเข้าสู่พ้นที่ชนบทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการให้สมดุลลงตัวได้ ทั้งนี้นวนิยายเยาวชนเรื่องนี้ใช้กลวิธีเรียบง่าย เพื่อสื่อสารที่เรียบง่าย หากแต่ให้ข้อคิดอันมีคุณค่าแก่ผู้อ่านว่าสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด : Nanmeebooks

Write a review

Please login or register to review