฿299
ผู้แต่ง : เมชฌ สอดส่องกฤษ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษา :
จำนวนหน้า : 674
ขนาดไฟล์ : 36.0 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เรียนรู้อักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้สูงสุดบนเครือข่ายอินเตอร์เนต 500 อันดับแรก พร้อมเสียงอ่านพินอิน ความหมายประจำคำ รูปแบบ ไวยากรณ์ ตัวอย่างประโยค และตัวอย่างบทสนทนาจากการใช้งานจริง ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมจีนในหลากหลายสถานการณ์

Write a review

Please login or register to review