SAVE 20%

฿76 ฿95
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : อัญชลี อารีย์วงศ์
ISBN : 9786160422562

Number of Pages : 36 File Size : 19.3 MB
หมีน้อยออกไปเดินเล่นกับคุณปู่ระหว่างทางเจอเพื่อนสัตว์กำลังขนขยะและของเหลือใช้ไปทิ้งคุณปู่จึงเอาของเหล่านั้นมาปรับปรุงให้เป็นของใหม่ที่สวยงามหมีน้อยและผองเพื่อนต่างประหลาดใจและเกิดแรงบรรดาลใจในการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสวยงามตลอดไป

Write a review

Please login or register to review