SAVE 20%

฿236 ฿295
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ประภัสสร เสวิกุล
ISBN : 9786160406012
Language : thai
Number of Pages : 448
File Size : 20.56 MB
นำเสนอ 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล หนังสือรวมเรื่องสั้นที่จัดพิมพ์ในวาระพิเศษ ที่เดินผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนอายุครบ 60 ปี หนังสือเล่มนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทประพันธ์อันทรงคุณค่า ซึ่งได้สะท้อนแง่คิด มุมมอง กลวิธีการเขียน และการใช้ภาษา ด้วยวรรณศิลป์ชั้นครู

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products