SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Author : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 50
File Size : 1.65 MB
พิธีกรรมต่าง ๆ จ.ศ. ๑๒๕๕-๑๒๖๒ ฉบับวัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เนื้อหาประกอบด้วย ขมาครัวทาน ขมาแก้วทั้ง ๓ คำอาราธนาพระพุทธเจ้า เวนทานข้าวมธุปายาส บูชาข้าวดับเคราะห์ ส่งแม่เกิด การสร้างบ้านแปลงเรือน เรือน ดีเรือนร้าย ยันต์ใส่เสาเรือน ยกขั้นตั้ง ถอนตายโหงต่าง ๆ ตัดพราย ถอนอาการเจ็บป่วย ถอนภิกษุสามเณรตาย ถอนเรือน อุปเท่ห์ต่าง ๆ วันสร้างโบสถ์วิหาร และคาถาและยันต์ต่าง ๆ เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products