SAVE 19%

฿199 ฿245
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ภาณุ ตรัยเวช
ISBN : 978-974-02-1691-9
Language : thai
Number of Pages : 258
File Size : 4.80 MB
11 เรื่องสั้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตและงาน” ของนักเขียนหรือตัวละครในวรรณกรรมสากล อาทิ “นาวาคนเขลา” ตัวละครชื่อ เฟอดินานด์ มิรันด้าจากบทละคร The Tempest ของวิลเลียม เชคสเปียร์, “ฝันกลางวันกลางฤดูร้อน” นายอุทิศ เป็นตัวละครประจำเรื่องผีของครูเหม เวชกร และเรื่องที่ 11 นิทานเวตาล ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.) นอกจากนี้ ผู้เขียนยังนำบุคลิกจากบุคคลจริงในแวดวงวรรณกรรมมาโลดแล่นอยู่ในรวมเรื่องสั้นอีกด้วย

2563
2020

Write a review

Please login or register to review