SAVE 18%

฿329 ฿400
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ศูนย์ข้อมูลมติชน
ISBN : 978-974-02-1729-9
Language : Thai
Number of Pages : 554
File Size : 13.75 MB
รวบรวมข่าวสาร บันทึกเหตุการณ์สำคัญและไทม์ไลน์ประเทศไทยในปี 2563 อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งข่าวเด่นประเด็นหลักครบถ้วน อาทิ กำเนิดและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เคอร์ฟิวปิดประเทศ วิกฤติเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนทางการเมืองของขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเหตุการณ์สำคัญอีกมากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเป็นวงกว้าง

Write a review

Please login or register to review