SAVE 20%

฿156 ฿195
ผู้แต่ง : นุกูล ประจวบเหมาะ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 322
ขนาดไฟล์ : 70.4 mb
ISBN : 9786160412457
ประเภทหนังสือ : ebook
ชีวิตที่เข้มข้นและคุ้มค่าของ นุกูล ประจวบเหมาะ อัตชีวประวัติของ \"คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้\" แบบอย่างของข้าราชการผู้รักษาผลประโยชน์ของชาติ ท่าเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ - ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สมัย - อธิบดีกรมสรรพากร - อธิบดีกรมธนารักษ์ - อธิบดีกรมบัญชีกลาง - รองอธิบดีกรมทางหลวง - ผู้บริหารสยามกลการ

Write a review

Please login or register to review