SAVE 7%

฿139 ฿150
Type : Ebook
Publisher : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
Author : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ISBN : 978-616-92582-8-5
Language : thai
Number of Pages : 173
File Size : 13.93 MB
ข้อคิดจากขุนเขา: ด้านความรัก (Love) ซึ่งคุณจะไม่สามารถหาได้จากหนังสือเล่มอื่นๆของ "ขุนเขา" เอาไว้มากกว่า 167 ข้อคิด มีทั้งคำคมความรักที่คล้องจอง ข้อคิดที่กระชับโดนใจ และกาพย์กลอนที่จะกระตุ้นให้เข้าใจคำว่ารักได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: