SAVE 20%

฿148 ฿185
ผู้แต่ง : ดร.ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 194
ขนาดไฟล์ : 82.0 mb
ISBN : 9786160412174
ประเภทหนังสือ : ebook
59 กลวิทยาศาสตร์เป็นเล่มจบของชุด \"กลวิทยาศาสตร์\" ต่อจาก 39 กลวิทยาศาสตร์ และ 49 กลวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้รวบรวมการทดลอง และการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science Show) ที่สนุกตื่นเต้น ซึ่งจะนำไปสู่เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ การทดลองและการแสดงแบ่งออกเป็น เคมี ฟิสิกส์ ซึ่งจัดไว้ให้เหมาะกับผู้เรื่อนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สามารถทำได้ทั้งครูและนักเรียน

Write a review

Please login or register to review