SAVE 20%

฿76 ฿95
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : พัชรี มีสุคนธ์
ISBN : 9786160414406

File Size : 12.2 MB
เอ๊ะ! กล่องของใครมาหล่นที่ภูเขาโป๊งเหน่งของตุ่นสามพี่น้อง ไม่ได้การแล้วทั้งสามต้องปฏิบัติภารกิจนำกล่องไปคืนด่วน แต่จะสำเร็จไหมนะ กล่องสุดถนอม ขอชวนเด็กๆร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกับตุ่นสามพี่น้อง โดยให้ความมีน้ำใจและความซื่อสัตย์นำทางไปแล้วน้องๆจะพบความสุขและความภาคภูมิใจที่งอกเงยอยุ่ปลายทาง

Write a review

Please login or register to review