SAVE 25%

฿188 ฿250
Type : Ebook
Year of Publish : 2019
Publisher : Naresuan University Publishing House
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช
ISBN : 9786164261518
Language : thai
Number of Pages : 144
File Size : 10.55 MB
ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง นำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮสต์ โดยเน้นเรื่องการแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรียจากไวรัสบางชนิด เนื้อหาครอบคลุมทั้งลักษณะและคุณสมบัติ หน้าที่และการทำงานตามปกติของไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นออร์แกเนลที่สำคัญในเซลล์ร่างกาย โมเลกุลและวิธีการที่ไวรัสใช้ในการแทรกแซง รวมทั้งเรื่องของไวรัสก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะชนิดที่สามารถแฝงตัวในร่างกายผู้ติดเชื้อ และก่อให้เกิดเนื้องอกหรือมะเร็ง ซึ่งไวรัสบางชนิดสามารถผลิตโปรตีนหลายชนิดที่มีผลรบกวนการทำงานของไมโทคอนเดรีย ความรู้พื้นฐานเหล่านี้จะนำไปสู่แนวทางการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการ รักษาการติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ในอนาคต หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

Write a review

Please login or register to review
Related Products