SAVE 1%

฿169 ฿170
ผู้แต่ง : ผศ.ชาลี ตระการกูล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 344
ขนาดไฟล์ : 41.1 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้นงาน การหล่อเย็นแม่พิมพ์ กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีด การตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ฉีด และตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบง่าย เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของแม่พิมพ์ฉีด และเป็นพื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไป

Write a review

Please login or register to review