฿165
ผู้แต่ง : มานพ ตันตระบัณฑิตย์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 337
ขนาดไฟล์ : 33.2 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ คุณสมบัติและการนำไปใช้งาน รวมทั้งขั้นตอนการถอดประกอบที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสอดแทรกมาตรฐานของพิกัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบได้ เหมาะสำหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน และสาขาอื่นฯที่เกี่ยวข้อง

Write a review

Please login or register to review