฿165
ผู้แต่ง : วัฒนา ถาวร
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 254
ขนาดไฟล์ : 26.2 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหาหลักสูตรวิชา โรงต้นกำลัง ระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษา และของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เนื้อหาประกอบด้วยโรงต้นกำลังต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ดีเซล โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ และบทสุดท้ายกล่าวถึงหลักการด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตโรงไฟฟ้า

Write a review

Please login or register to review