SAVE 17%

฿75 ฿90
Type : Ebook
Publisher : สื่อสากล
Author : บริษัท สื่อสากล จำกัด


Number of Pages : 206
File Size : 162.6 MB
"ฟอร์มูลา" สาระสะใจคนรักรถ เสนอความเคลื่อนไหว ในวงการยานยนต์ทั่วมุมโลก ผลทดสอบรถยนต์รุ่นล่าสุด ฯลฯ เนื้อหาเข้มข้น สะใจ ทันสมัย และถูกต้องแม่นยำ ได้รับความนิยม และความเชื่อถือ ในฐานะสื่อยานยนต์ชั้นนำของเมืองไทย มานานกว่า 30 ปี

Write a review

Please login or register to review