SAVE 29%

฿110 ฿155
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สมศักดิ์ สุโมตยกุล
ISBN : 9745340359
Language : thai
Number of Pages : 444
File Size : 39.94 MB
เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
รวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ
ผู้เขียน สมศักดิ์ สุโมตยกุล

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ตอน คือ ตอนแรกว่าด้วยหลักพื้นฐานการทำความเย็น วงจรเครื่องทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ ชุดควบคุมน้ำยาเครื่องทำความเย็น อีวาพอเรเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของระบบ รวมถึงน้ำยาเครื่องทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับระบบทำความเย็น และตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน ตอนที่สองว่าด้วยระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น เริ่มจากไฟฟ้าเบื้องต้น มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ตอนที่สามว่าด้วยการปรับอากาศ วงจรอากาศ ไซโครเมตริก เครื่องปรับอากาศ และการคำนวณหาขนาดเครื่องที่จะใช้ติดตั้ง สำหรับตอนสุดท้ายจะว่าด้วยการซ่อม การติดตั้ง และการบริการ โดยเริ่มจากแนะนำเครื่องมือสำหรับซ่อมเครื่องทำความเย็น ท่อทางเดินน้ำยาและการต่อท่อ การซ่อมและบริการตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ การแก้ไขข้อขัดข้องและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมภาคผนวกเกี่ยวกับการแปลงค่าหน่วยต่าง ๆ ที่ใช้ และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า
สารบัญ
ตอนที่ 1 หลักพื้นฐานของการทำความเย็น
บทที่ 1 หลักพื้นฐานการทำความเย็น
บทที่ 2 ระบบการทำความเย็น
บทที่ 3 วงจรเครื่องทำความเย็น
บทที่ 4 คอมเพรสเซอร์
บทที่ 5 คอนเดนเซอร์
บทที่ 6 ชุดควบคุมน้ำยาเครื่องทำความเย็น
บทที่ 7 อีวาพอเรเตอร์
บทที่ 8 อุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบ
บทที่ 9 น้ำยาเครื่องทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น
บทที่ 10 P-h ไดอะแกรม
บทที่ 11 ตู้เย็นและตู้แช่
ตอนที่ 2 ระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น
บทที่ 12 ไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 13 หม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์
บทที่ 14 อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
บทที่ 15 วงจรไฟฟ้า
ตอนที่ 3 การปรับอากาศ
บทที่ 16 หลักพื้นฐานการปรับอากาศ
บทที่ 17 วงจรอากาศ
บทที่ 18 ไซโครเมตริก
บทที่ 19 การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ
บทที่ 20 เครื่องปรับอากาศ
ตอนที่ 4 การซ่อม การติดตั้ง และการบริการ
บทที่ 21 เครื่องมือซ่อมเครื่องทำความเย็ฯ
บทที่ 22 ท่อทางเดินน้ำยาและการต่อท่อ
บทที่ 23 การซ่อมและบริการ
บทที่ 24 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
บทที่ 25 การแก้ไขข้อขัดข้อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products