SAVE 24%

฿189 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : กรุณาพร รัตนภูผา
ISBN : 9786160834372
Language : thai
Number of Pages : 418
File Size : 17.22 MB
อ้างอิงวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน กรุณาพร รัตนภูผา

Write a review

Please login or register to review
Related Products