SAVE 29%

฿135 ฿190
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อรรถ ระบายเพชร
ISBN : 9789742126667
Language : thai
Number of Pages : 172
File Size : 10.41 MB
คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ
ครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจคาร์แคร์แบบครบวงจร
ผู้เขียน อรรถ ระบายเพชร

การประกอบธุรกิจคาร์แคร์จะได้ผลและคุ้มทุนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปบริหารอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในธุรกิจนี้เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจคาร์แคร์ ซึ่งจะช่วยแก้ไขหรือเพิ่มจุดแข็งให้กับธุรกิจของท่านได้ หรือนำเทคนิคบางหัวข้อไปปฏิบัติกับรถที่ท่านรักได้
สารบัญ
1. ธุรกิจคาร์แคร์ในประเทศไทย
2. คุณสมบัติของผู้บริหารธุรกิจคาร์แคร์
3. จัดวางแบบแปลนสถานที่ของศูนย์บริการ
4. โครงสร้างมาตรฐานของธุรกิจคาร์แคร์
5. ทำเลทองในการทำธุรกิจคาร์แคร์
6. ครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจคาร์แคร์
7. แท่นล้าง–ถังเก็บน้ำ
8. อุปกรณ์สำหรับการทำงานส่วนล้าง
9. อุปกรณ์สำหรับการทำงานส่วนเช็ดแห้ง
10. น้ำยาบำรุงรักษาที่ใช้ประจำวัน
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products