SAVE 12%

฿219 ฿250
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : SE-ED
Author : ผศ. นราธร สังข์ประเสริฐ
ISBN : 9786160839452
Language : thai
Number of Pages : 338
File Size : 26.81 MB
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
เสริมการเรียนรู้ด้วยภาพเคลื่อนไหวผ่านเทคโนโลยี AR และ QR Code
ผู้เขียน ผศ. นราธร สังข์ประเสริฐ

เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตั้งแต่ในเรื่องขององค์ประกอบและระบบคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบและการแก้ปัญหาทางด้านโปรแกรม การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการยกตัวอย่างโจทย์โปรแกรมที่มีระดับความง่ายไปสู่ยาก และอีกทั้งยังมีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ตรงกับกลุ่มนักศึกษาทุกกลุ่ม และเสริมบรรยายการทำงานของโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี AR และ QR Code ที่ทำให้ผู้อ่าน สามารถเปิดจินตนาการสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด
สารบัญ
Chapter 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Chapter 2 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม
Chapter 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาซี
Chapter 4 เงื่อนไขและการตัดสินใจ
Chapter 5 โครงสร้างการวนรอบ
Chapter 6 การสร้างฟังก์ชันและการใช้งาน
Chapter 7 ตัวแปรชุด
Chapter 8 ตัวชี้
Chapter 9 ตัวแปรโครงสร้าง
Chapter 10 ตัวแปรเชิงวิศวกรรม

Write a review

Please login or register to review