SAVE 1%

฿149 ฿150
ผู้แต่ง : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 202
ขนาดไฟล์ : 13.5 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เนื้อหาว่าด้วยเรื่องปัญหาด้านการศึกษาไทย วิธีการเรียน-การสอน-การวัดผล ตัวอย่างการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ลักษณะการเรียนรู้ 24 แบบ และเทคนิคการสอนแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา และผู้ที่สนใจการบริหารการศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products