FREE
Type : Ebook

Author : อ.พรพิไล เลิศวิชา


Number of Pages : 135
File Size : 9.3 MB
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองเด็ก กำลังเป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจ ตื่นตัว เรียนรู้ เพราะเมื่อรู้จักสมองโอกาสที่เราจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาถูกทาง ถูกวิธีก็เป็นไปได้มากขึ้น

Write a review

Please login or register to review