FREE
ผู้แต่ง : อ.พรพิไล เลิศวิชา
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 135
ขนาดไฟล์ : 9.3 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมองเด็ก กำลังเป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจ ตื่นตัว เรียนรู้ เพราะเมื่อรู้จักสมองโอกาสที่เราจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาถูกทาง ถูกวิธีก็เป็นไปได้มากขึ้น

Write a review

Please login or register to review