SAVE 10%

฿149 ฿165
ผู้แต่ง : อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษา :
จำนวนหน้า : 245
ขนาดไฟล์ : 12.1 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวเกาหลี “เรื่องน่ารู้สำหรับแรงงานไทย” สำหรับผู้สนใจไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ กับประเทศเกาหลี

Write a review

Please login or register to review